Viteldíj

Best Taxi budapesten, korrekt árak, reptéri transzfer, ingyenesen hívható minden hálózatból.

A viteldíj képzése hatósági rögzített ár alapján történik

Budapesten a személytaxi-szolgáltatás viteldíja napszaktól, ünnepnaptól, szolgáltatótól függetlenül egységes, rögzített hatósági ár.
A viteldíjat mindig taxaméterrel kell képezni. A viteldíj alapdíjból, távolsággal arányos díjból és percdíjból tevődik össze. Percdíjat 15 km/óra határsebesség alatt számol a taxaméter.

Nincs rejtett többletköltség, a fizetendő fuvardíjat minden esetben a taxióra mutatja.

Habár a viteldíj minden Budapesti taxitársaságnál egyforma, minket ingyen fel tud hívni:

Ingyenes hívás indítása

A viteldíj mértéke

A 31/2013.(IV.18) Főv. Kgy. Rendelete alapján a személy taxikkal végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) az első tarifahelyen, a következő elemekből képezi:

  1. Alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj
  2. Percdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc)
  3. Kilométerdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer)

Nincs rejtett többletköltség, a fizetendő fuvardíjat minden esetben a taxióra mutatja.
(a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák)

Best Taxi tarifa, viteldíj Budapesten, hatóság által rögzített árak.

Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó a fenti táblázat szerint meghatározott viteldíjat alkalmazza.

© 2021 Budapesti Taxisok Saját Taxitársasága Egyesület. Minden Jog Fenttartva.